01/11/19: Gewijzigde geldigheid van het elektronisch voorschrift

Par Aline Noël Le 24 oktober 2019

Wat verandert er op 1/11 voor het elektronisch voorschrift? Wat zijn de wijzigingen in ULTIMATE? Pharmagest geeft u alle informatie.

1 november: wat verandert er voor het elektronisch voorschrift?

Vanaf 1 november 2019 wijzigt de berekening van de geldigheidsdata en de terugbetaling van papieren en elektronische voorschriften. Vroeger bleven de voorschriften uitvoerbaar zonder een beperking op de geldigheidsdatum en terugbetaalbaar tot het einde van de derde volledige maand volgend op de datum van het voorschrift.

Vanaf 31 januari 2020 worden alle voorschriften die dateren van vóór 1 november 2019 als vervallen beschouwd, met uitzondering van uitgestelde afleveringen.

1 november: Wijzigingen in ULTIMATE

  • Als de geldigheidsdatum van het elektronisch voorschrift is verstreken
  • Als de terugbetalingsdatum van het elektronisch voorschrift is verstreken
  • De geldigheidsdatum van het elektronisch voorschrift en de startdatum van de behandeling werden toegevoegd
  • Voor papieren voorschriften waarvoor een voorschriftdatum is ingevoerd, wordt de terugbetalingsdatum op deze basis berekend en wanneer de vervaldatum is verstreken, verschijnt er een melding en wordt de volledige prijs automatisch toegepast.
  • Als het papieren voorschrift vervallen is, verschijnt er een melding maar ULTIMATE blokkeert de aflevering niet, aangezien het de verantwoordelijkheid van de apotheker is om het product al dan niet af te leveren.
  • In het geval van een uitgestelde aflevering, als de geldigheidsdatum en de terugbetalingsdatum van de aflevering dezelfde zijn, wordt een enkele lijn als “geldigheidsdatum” weergegeven op het ticket.