7 gouden regels voor een goede promotie

Par bigint Le 18 december 2017

Promotie is een onmisbaar hulpmiddel om de verkoop in uw officina te doen stijgen. Maar een sterke promotiecampagne, hoe begint u daaraan? Sabco geeft u 7 gouden regels mee voor rendabele promoties!

1. Bepaal duidelijk de doelstelling van de promotie

Een duidelijke en meetbare doelstelling is belangrijk voor een geslaagde promotie. Eerst en vooral laat het u toe om vlot te bepalen welke soort promotie u wilt voeren. Bijvoorbeeld: een prijsvermindering als u een bepaalde voorraad kwijt wil of een gratis staal om uw patiënten kennis te maken met een nieuw product.

Ten tweede zal de doelstelling u in staat stellen om te meten hoe efficiënt uw promotiecampagne is.

2. Niet overdrijven

Promoties moeten altijd beperkt zijn in de tijd. Als promoties permanent geldig zijn, zijn het geen promoties meer maar een vast onderdeel van uw prijsbeleid.

Als u te vaak gebruik maakt van promoties, dreigt u bovendien uw patiënten een negatieve boodschap mee te geven aangezien dit frustraties kan teweegbrengen wanneer u opnieuw de volle prijs hanteert.

3. Wees duidelijk en precies

Wanneer u communiceert over de prijs, bepaal dan heel duidelijk de voordelen voor uw patiënten. Ze moeten zin krijgen om onmiddellijk van de promotie gebruik te maken.

4. Communiceer

Uw huidige en toekomstige patiënten moeten op de hoogte zijn van de promotie. U moet deze dus via alle mogelijke kanalen bekendmaken: door een schriftelijke aankondiging in het verkooppunt via affiches of OffiMediaschermen, door berichten op uw facebookpagina, het versturen van een e-mail of brief naar uw patiënten, de aanprijzing van het product in de winkelrekken, enz.

5. Pas uw communicatie aan

Een promotie deelt u niet op dezelfde manier mee als een dienst aan de patiënt of een gezondheidsinformatie. Gebruik voor elke communicatie een speciale drager of andere layout. Uw patiënten kunnen de informatie die hen interesseert dan makkelijker herkennen.

6. Ga voor winst

Verzeker u ervan dat de promotie een winst oplevert voor uw officina. Soms bieden labo’s of merken u een promotie aan die voor uw patiënten en voor henzelf voordelig zijn… maar niet voor u! Bekijk dit aandachtig.

7. Wees kritisch voor u zelf

Op het einde van de promotie kunt u aan de hand van de startdoelstelling nagaan of uw promotie een succes was of niet. Heeft u uw doelstelling bereikt of overtroffen? Proficiat! U zal hetzelfde proces dan kunnen herhalen voor een volgende promotiecampagne (let wel op dat u uw patiënten het niet moe raken). Heeft u daarentegen de doelstelling nog niet bereikt, denk dan na over wat u in de toekomst nog kan verbeteren. En aarzel niet om in de toekomst andere communicatie-instrumenten of promoties uit te testen of om een ander deel van uw patiëntenbestand aan te boren.