Een veilige officina: 3 tips om in te zetten op IT

Par Aline Noël Le 7 maart 2019

Veiligheid is erg belangrijk in officina’s. Naast het welzijn van uw teams en patiënten moet u ook denken aan de beveiliging van uw gegevens en financiële transacties. In 2016 werden 1341 incidenten per maand gemeld aan het Computer Security Emergency Response Team (CERT.BE) voor gevallen van hacking, onbereikbare websites en internetdelicten. Pharmagest Belgium biedt 3 tips voor een optimale computerbeveiliging.

1. Laat niet iedereen toegang hebben tot de belangrijkste gegevens van uw officina

Officinabeheersoftware bevat veel gevoelige informatie en elke verrichting in die software kan een impact hebben op de gezondheid van uw patiënten en op de financiële gezondheid van uw officina. Ultimate, onze Business Software voor Officina’s biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde modules te beperken per operator of groepen operatoren. U beschermt uzelf tegen het risico van verkeerde bewerkingen of fraude.

2. Maak regelmatig een back-up van uw apotheekdata.

De computerdata van uw apotheek zijn belangrijk. Bovendien dient u nu, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVGB), alles in het werk te stellen om de integriteit van die data in stand te houden. Heeft u er al eens over nagedacht dat deze data na diefstal of brand verloren kunnen gaan?

Onze Business Software voor Officina’s Ultimate biedt u een dagelijkse back-up van al uw gegevens op externe en meeneembare dragers. Het voordeel van deze externe opslag is dat u de back-up kunt meenemen om deze buiten uw apotheek te beveiligen (bijvoorbeeld in een kluis bij u thuis).

3. Beperk de onverklaarde voorraadverschillen

Onverklaarde voorraadverschillen zijn goed voor een gemiddeld jaarlijks verlies van € 21.000 in de officina’s. Een computersysteem dat een volledige traceerbaarheid van alle transacties in uw apotheek mogelijk maakt, kan u helpen de impact van deze onverklaarde voorraadverschillen op uw winst te beperken. Met de Business Software voor Officina’s Ultimate kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk en snel de verwijderingen en wijzigingen van de verkoop raadplegen, de gebruikte betaalmiddelen controleren en de handelingen van de operator traceren. Zo kunt u met een gerust hart samenwerken met uw officinateam.

Bent u geïnteresseerd in computerbeveiliging? Download hier ons witboek over computerbeveiliging.

Wilt u meer informatie over beveiliging in ULTIMATE? Neem dan zeker contact met ons op!