Huisapotheker: nieuwe regelgeving voor het honorarium bij stopzetting van de dienst

Par Aline Noël Le 21 juni 2018

De federale regering heeft onlangs nieuwe regels goedgekeurd met betrekking tot de facturering bij stopzetting van de dienst van de “huisapotheker”. Sabco informeert u hierbij over deze tariefwijzigingen.

De beslissingen van juni 2018

Om haar budgettaire verplichtingen na te komen, heeft de Belgische federale regering in juni de nieuwe beginselen betreffende de facturering bij stopzetting van de dienst van de “huisapotheker” goedgekeurd.

Zoals gekend mogen honoraria bij stopzetting van dienst (of CNK’s) aangerekend worden wanneer de patiënt overlijdt of naar een rust en verzorgingstehuis gaat.

  • Van juni 2018 tot 30 november 2018 mag u de CNK’s factureren voor patiënten die zich vanaf 1 oktober 2017 hebben geregistreerd bij een “huisapotheker” en voor 1 januari 2018 overleden zijn of naar een RVT gegaan zijn. Het ereloon voor deze CNK’s bedraagt 4,74€ per patiënt.

 

  • Tussen 1 december 2018 en 1 januari 2019, kunt u de CNK’s factureren voor patiënten die zich vanaf 1 oktober 2017 geregistreerd hebben bij de “huisapotheker” en in 2018 overleden zijn of naar een RVT gegaan zijn. Het honorarium voor deze CNK’s bedraagt 31,80 € per patiënt.

 

  • Opgelet, te vroeg ingevoerde CNK’s voor het jaar 2018 zullen geweigerd worden door de verzekeringsinstellingen en teruggestuurd worden naar uw tariferingsbureau om in december 2018 opnieuw behandeld te worden. U zult niet kunnen controleren of een aanvraag al dan niet wordt afgewezen (met een verandering in het ereloon tot gevolg). Denk er dus aan om uw CNK’s op het juiste moment in te voeren in Ultimate.