FarmaMobile

FarmaMobile, de 100% gratis gezondheidsapp voor patiënt en apotheker

FarmaMobile is een gratis app die beschikbaar is voor alle apothekers ongeacht welk soort beheersoftware ze gebruiken. Dankzij deze app bouwt u een permanente relatie op met uw patiënten en kunt u uw adviserende rol sterker uitspelen.

Voordelen voor de apotheker

  • Maak de voorschriften op voorhand klaar

De patiënt stuurt u zijn voorschrift via de app, u legt de medicijnen klaar en eenmaal als het voorschrift klaar is, krijgt de patiënt een bericht op zijn smartphone. Zo kunt u het voorschrift tijdens de kalmere uren klaarmaken zodat u alle tijd heeft om de patiënt naar behoren te adviseren wanneer hij of zij de medicijnen komt ophalen.

  • Sensibiliseer uw patiënten dat ze hun behandeling moeten naleven

Met de door u programmeerbare herinneringen over het innemen van medicijnen en de juiste dosering, krijgt uw patiënt op zijn smartphone verwittigingen dat hij zijn medicatie moet innemen en wordt de informatie over de inname van zijn medicijnen doorgestuurd naar de beheersoftware. Zo kunt u opvolgen of uw patiënt zijn medicatie inneemt en hem indien nodig sensibiliseren over het belang om de posologie na te leven.

  • Adviseer uw patiënten

De functie “Advies vragen” laat toe om altijd in contact te blijven met uw patiënt om hem persoonlijk te adviseren.

Voordelen voor de apotheker

  • De dichtstbijzijnde open apotheker lokaliseren
  • Een foto van het voorschrift doorsturen naar de apotheker
  • Advies vragen aan de apotheker
  • De uurroosters van eender welke apotheek terugvinden
  • Verwittigingen ontvangen voor de herinnering over het innemen van de behandeling
  • Ongewenste neveneffecten na het innemen van de behandeling melden

Geen PHARMAGEST klant? U kunt de FarmaMobile app’ ook 100% gratis gebruiken.

Vraag je account aan via het volgende formulier:

Hebt u meer informatie over dit product nodig ?
Maak uw keuze !

Ik wens opgebeld te worden

Ik wens een e-mail te versturen

Toegang tot online-formulier