Ultimate : de business software voor officina’s

De softwarepartner van uw officina

ULTIMATE is een complete software die u bijstaat in alle aspecten van uw beroep als apotheker. Een krachtige oplossing die u in staat stelt om uw beroep in alle ernst uit te oefenen: zowel wetenschappelijk als beheersmatig. De vele modules bieden u de mogelijkheid om uw officina te beheren volgens uw specifieke noden, in functie van uw eigen visie van uw beroep.

Ontdek de modules die aangepast zijn aan alle officina’s:

Ultimate-NL

Aflevering

› 1 permanente visual over de aflevering en toegang tot alle informatie over de voorschrijver, de patiënt en het product, dat alles op één scherm

› 1 “magistrale” module die volledig strookt met het Kwaliteitshandboek en een totale traceerbaarheid van fabricatie tot aflevering biedt, waarmee u de chemische voorraden kunt beheren en automatisch bestellen

› Naleven van de geldende reglementering (tarifering per eenheid, Recip-e, Hoofdstuk 4, GFD, AssurPharma, MyCareNet, enz.)

Advies en communicatie met de patiënt

› Beheer van medicatieschema’s voor alle, al dan niet in een rusthuis verblijvende patiënten

› Rijke en complete informatie over de producten (Medipim)

› Opvolging van de pathologieën en allergieën (meldingen)

› Geneesmiddelenbewaking

› Parametreerbare meldingsniveaus in functie van het profiel van de operator (DelphiCare)

› Parmanent contact met de patiënt via e-mail, post of sms

› Gratis applicatie FarmaMobile voor een optimale communicatie en naleving van de behandeling

Business Intelligence

› Weergave van uw gegevens in de vorm van tabellen en grafieken

› Beslissingshulpmiddel

› Kennis en beheersing van de kerncijfers van uw officina

› Synthese van de belangrijkste indicatoren in real time

› Opvolging van de prestaties van de verschillende gebruikers

Materiaalverhuur

› Vooraf opgestelde en configureerbare huurcontracten

› Traceerbaarheid en opvolging van de hardware

› Verzenden van herinneringen naar patiënten via sms

Marketing

› Aanmaken van productgamma’s in functie van hun kwalitatieve eigenschappen en hun marge

› Beheer van promoties per partij producten, met of zonder vermenging, voor een parametreerbare periode en voorraad

› Gekoppelde verkopen met meting van de financiële impact

› Gedetailleerde en doelgerichte verkoopstatistieken

Geoptimaliseerd beheer van de aankopen

› Permanente opvolging van de prijsevolutie en leveranciersvoorwaarden

› Vergelijking van de producten op basis van hun marges en gelijkwaardige producten

› Beheer, opvolging en controle van de labobestellingen

Merchandising en logistiek

› Voorstel van parametreerbare bijbestellingen per opslagplaats

› Product-etikettering en facing

› Geolokaliseringszones: bevorderen de lokalisering van de producten, de inventaris en meting van de financiële impact van de rekken

› Berekening van het rendement van de rekken met geolokalisering

› Dynamisch voorraadbeheer: automatische berekening van de voorraad die nodig is voor een bepaalde periode in functie van de verkoopstatistieken en de productrotatie

› Automatische waardering van een Gewogen Gemiddelde Aankoopprijs (GGAP) die rekening houdt met de verschillende bij de leveranciers verkregen voorwaarden, het hele jaar door

› Groepsaankopen (optie)

VEILIGHEID

› Aankooprechten per operator of operatorengroep

› Registratie van alle transacties

› Bewaren van de gegevens op wegneembare drager

› Veiligheid van de patiënt via de historiek en traceerbaarheid van de afleveringen

Vergeet de vooroordelen!

Ultimate is te duur?

ULTIMATE is beschikbaar tegen marktprijzen en biedt een volledige oplossing. Deze flexibele en evolutieve oplossing sluit aan op uw eisen en op de evolutie van elk aspect van het beroep als apotheker.

Bovendien is ULTIMATE uitgerust met een Business Intelligence-tool, waardoor het u toelaat om uw investering te laten renderen door u, met kennis van zaken, de beste beslissingen te helpen nemen voor uw officina.

 

Ultimate is moeilijk te implementeren?

De Pharmagest-teams begeleiden u voortdurend bij alles wat er bij een dergelijke belangrijke stap zoals een verandering van software komt kijken. Van de hardwareinstallatie tot de opleiding van uw teams: wij waken erover om snel en efficiënt te handelen zodat u uw patiënten zo goed mogelijk van dienst kan blijven zijn.

Onze doelstelling? U ter beschikking staan en alles in het werk stellen opdat u ten volle van onze softwareoplossingen gebruik zou kunnen maken. Daarom kunt u rekenen op de permanente begeleiding van onze commerciële vertegenwoordigers, ook na de ondertekening van het contract.

 

Ultimate is te complex?

Compleet is geen synoniem voor complex. ULTIMATE biedt oneindig veel mogelijkheden, maar het is niet nodig om het programma tot in de puntjes te beheersen. In functie van uw visie op het beroep van apotheker en uw specifieke noden, zullen onze teams u opleiden zodat u onze software zo goed mogelijk kan gebruiken.

Hebt u meer informatie over dit product nodig ?
Maak uw keuze !

Ik wens opgebeld te worden

Ik wens een e-mail te versturen

Toegang tot online-formulier