Talrijke verbeteringen op Ultimate

Par Aline Noël Le 22 mei 2018

Apotheker

De volgende release van Ultimate bevat veel verbeteringen en correcties.

Ontdek vlug hoe SABCO het dagelijks leven van uw apotheek kan verbeteren.

 

DE CORRECTIES

Afleveringsmodule :

 • Bankbetalingen worden niet meer geregistreerd wanneer een technische fout is opgetreden. (bv: Ultimate post waar een terminal zonder stroomvoorziening aangesloten is)
 • De taal van de patiënt wordt correct verwerkt in het systeem.

Tarificatie :

 • Alle tarificatie Pdf’s die bij het verzenden van de tarificatie gegenereerd werden (lijst per alfabetische orde, gedetailleerde lijst en lijst van OCMW ‘s) kunnen correct gelezen worden, ongeacht het feit dat ze op schijf opgeslagen werden of per e-mail verzonden.
 • De hoeveelheden in magistrale bereidingen worden correct verwerkt en verstuurd.
 • De postcodes voor de voorschriften van OCMW-patiënten zijn leesbaar bij de TD’s.
 • De visualisering van het tarificatiebestand vanuit de Ultimate is aangepast en vervolledigd.

TPE module :

 • Formularium: De import van het bestand wordt gecorrigeerd wanneer het formaat niet conventioneel is.
 • Wanneer een hogere inname niet door dezelfde doos zal worden verleend, zal het aanbreken van een nieuwe doos geen fout in het tarificatieschema weergeven.
 • In geval van handmatige wijziging van de hoeveelheid in het tarificatieschema, wordt de datum van einde voorraad bijgewerkt.
 • Bij het nazien van de tarificatieschema’s wordt de laatste inname correct berekend.

Taakplanner:

 • Mogelijkheid om de back-up uit te schakelen voor een bepaalde periode zonder de dagen af te vinken. Zo hoeft deze niet weer aangezet te worden na bv. een wachtdienst.
 • De terugkerende taken in de deze module zijn verbeterd.

Andere:

 • Kassa: het omzetcijfer voor de verkopen aan 0% BTW bij afdruk van de “evaluatie van het zakencijfer” werd bijgewerkt.
 • Inventaris: de kolomkop werd zichtbaar gemaakt bij het importeren van een bestand (parametrering van het bestandsformaat)
 • Op de server mogelijkheid om Ultimate te verlaten via F12 toets.
 • Verzekeringsinstelling: de wijziging van de gegevens van een aanvullende instantie is mogelijk.
 • Bestelling: instellen van een wachtrij om transmissiefouten te voorkomen in bestellingsopdrachten (vaak vastgesteld in het geval van handmatige wijziging van de bestelling vóór de automatische verzending)
 • Menu: het zoeken via de zoekbalk nadat de module ‘Taken’ werd gebruikt is opnieuw mogelijk.
 • Het afdrukken: documenten in landschap werden steeds in portret afgedrukt wanneer het icoon ‘printer’ werd gebruikt.

DE VERBETERINGEN :

Afleveringsmodule :

 • Toevoeging van een controle op het identificatienummer van de dokter bij de aflevering om zo problemen in de tarificatie te vermijden.
 • Mogelijkheid om de inhoud van een Homelink-verkoop te visualiseren.

Module parameter Apotheek:

 • Mogelijkheid om zowel Franstalige als Nederlandstalige reden te selecteren bij het aanpassen van de stock.
 • Mogelijkheid om zowel Franstalig als Nederlandstalige reden te selecteren bij inkomende of uitgaande speciën
 • Offisynchro (Synchronisatie van de parameters in meerdere officina’s van een groep): de synchroniseerbare parameters worden in het rood weergegeven om deze beter te herkennen op de masterserver.

TPE module :

 • Bij het afleveren van een product, dat tot dezelfde cluster behoort (maar met een andere tabletcode) en al aanwezig is in het medicatieschema van de patiënt, zal er een pop up verschijnen met deze mededeling.
 • Voorheen werd bij de stopzetting van een behandeling de overblijvende pillen ter beschikking gesteld van alle rusthuizen van de apotheek. Vanaf nu zijn die pillen enkel beschikbaar voor het rusthuis waar de behandeling werd stopgezet.
 • Toevoeging van een optie (normaal actief) voor apothekers die de delegatie gebruiken (IMV): de keuze van TPE aflevering zal automatisch gebeuren afhankelijk van het feit of het product deel uit maakt van het formularium of niet.
 • Weergave van een inname prognose in het tarificatieschema voor de behandelingen die nog niet begonnen zijn
 • De mogelijkheid geven om de hoeveelheid van een TPE inname die men reeds naar 0 had gewijzigd in het tarificatieschema opnieuw te verhogen.
 • Blokkeren van de wijzigingen van een TPE lijn wanneer een blok met betrekking tot deze lijn al afgesloten is

Andere :

 • Weergave van het bedrag van de korting op de kassa etiketten in punten/ Euros volgens parameter.
 • Officentral: mogelijkheid om de light stock te gebruiken.

OFFIHOME :

 • Mogelijkheid om MyCareNet verzekerbaarheid van een patiënt te raadplegen via een webservice Ultimate.

ANDERE TECHNISCHE PUNTEN :

 • Update van de launcher om met Windows 10 als niet-administrator te kunnen werken.