Ultimate : Nieuwe versie : 2.13.4. Ontdek snel alle verbeteringen van uw apotheeksoftware

Par Aline Noël Le 7 februari 2019

Bestellingen

 • De optie << per stuk >>werd toegevoegd voor de onbrekende bestellingen bij de groothandel.
 • Bij het afsluiten van een bestelling : tijdens de afdruk <<ontvangen producten>> is deze  weer zichtbaar en hij drukt opnieuw normaal af.
 • In ontvangst bestellingen, in het keuzemenu: F2-Detail toont opnieuw de details van de bestelling in het overzicht van de bestellingen die  verwacht worden.
 • Weergaven van een informatief bericht, wanneer de grootverpakking van een product niet gerespecteerd is.
 • In voorbereiding van de bestellingen, is het nu mogelijk om de groothandel van meerdere artikelen in één keer te wijzigen om een aangepaste bestelling door te geven.
 • De mogelijkheid om de aanmaak van een nieuwe groothandel te valideren.
 • In productbeheer is het opnieuw mogelijk om een directe bestelling uit te voeren door : F2-Raadplegen stock per groothandel.
 • Vanaf nu kan een maxiumumhoeveelheid van het aantal te bestellen dozen ingegeven worden voor een geforceerde bestelling bij een groothandel.

OffiCentral

 • Mogelijkheid om producten te markeren om hun prioriteit te verhogen bij de inter-officina transfert-aanvragen.
 • Mogelijkheid om producten te maskeren om bestellingen te voorkomen bij inter-officina transfert-aanvragen.
 • Afdrukken van een etiket bij een bevestigde inter-officina transfert.
 • Mogelijkheid om promoties te importeren in een apotheek, zelfs wanneer deze onbekend zijn in ULTIMATE.

IMV

 • Mogelijkheid om een zoekopdracht uit te voeren bij het raadplegen verkoop voor alle patienten van een super-groep.
 • Opkuis van de eHealthBox zolang er berichten in wacht staan.
 • Voor de te regulariseren voorschriften, is het nu mogelijk om lijsten op te vragen in alfabetische volgorde volgens naam van de patient,
 • Bij het ingeven van een voorschrift met TPE producten aan een patiënt van een rusthuis waarvoor TPE/IMV wordt toegepast, zal op het einde van de verkoop worden gevraagd om een medicatieschema in te vullen als het product niet via de TherapyLink wordt beheerd.

TPE

 • Het is niet meer mogelijk om een patiënt te verwijderen uit een collectiviteit zolang er nog TPE loopt.
 • Voor de patienten in ‘Kort Verblijf’ zullen geen conflicten meer aangemaakt worden bij ontbrekende voorschriften.

Tarificatie

 • Terugbetaling van een zuurstofhonorarium zonder aflevering van zuurstof is nu mogelijk. ( In geval van cluster hoofdpijn)
 • Enkel de voorschrijvers met een RIZIV-nummer dat aan de voorwaarden van het RIZIV voldoet kunnen nu nog doorgaan naar tarificatie.
 • Update van het Bijlage 13 formulier om binnen te brengen bij de mutualiteiten.
 • In pré-tarificatie : de filter van de periode werkt nu normaal voor de voorschriften die geklasseerd zijn als << Bijkomende administratie gewenst>>
 • In pré-tarificatie : Het nummer van de softwareversie ULTIMATE is nu de versie die effectief geïnstalleerd is in de apotheek.

Magistraal

 • De mogelijkheid om meer dan 5 actieve producten te printen op het etiket van de magistrale bereidingen.
 • De specifieke voorwaarden voor de terugbetaling van het vracproduct Omeprazole zijn nu aangepast en een attest wordt dus gevraagd.
 • De specifieke voorwaarden voor de terugbetaling van de Propranolol zijn nu aangepast en een attest wordt dus gevraagd.
 • De Nizoral crème 30g tarifeert zich nu correct.
 • De speciale tekens op het einde van het veld <<Datum Beschikbaar>> werden verwijderd.
 • Verbeterde leesbaarheid van de weegfiche.
 • Alle honoraria van niet-terugbetaalbare bereidingen zijn nu up-to-date met de tarieven van het RIZIV.
 • De hoeveelheden die doorgestuurd worden naar tarificatie zijn gecorrigeerd.

Recip-e

 • De tandartsen worden nu herkend als volwaardige voorschrijvers.
 • Aanpassingen van de controles van de RID’s volgens de richtlijnen van het APB, om het doorsturen van ongeldige RID’s te voorkomen.
 • Tijdens de aflevering, bij het koppelen van producten, werd de pop-up in het Nederlands met informatie over een vorige aflevering en de datum gecorrigeerd.
 • Na het scannen van de RID, zet de cursor zich automatisch in het juiste veld. ( De barcode van het product verschijnt niet meer in de zone waar de patiëntnaam staat)
 • Beheer van therapeutisch bezwaar in een Recip-e.

MyCareNet

 • Het statuut van de patiënt kan worden bijgewerkt, ongeacht de status van zijn verzekerbaarheid.
 • Het is niet meer mogelijk om de magistrale bereidingen terugbetaald af te leveren indien de patiënt niet verzekerd is.
 • De uitgestelde afleveringen voor niet-verzekerde patienten gaan niet meer mee naar tarificatie.

Huisapotheker

 • De patient blijft nu ook in aanmerking komen voor de huisapotheker en dat ook na een weigering tot de toetreding.
 • Semi-automatische tarificatie van de CNKs voor de periode van 2017/2018.

Aflevering

 • Toevoeging van een foutmelding in <<Alerte VP>> als het APB-nummer van de apotheek niet herkend wordt.
 • De mogelijkheid om de GTIN-codes en de serienummers van de dozen handmatig in te voeren als het product niet is ingelezen door de scanner.
 • De punten van de ristorno (oude en nieuwe punten) verschijnen opnieuw op het kassaticket.
 • Wijzigingen van de weergave van het reservatieticket voor een betere leesbaarheid.
 • Conform maken van de RIZIV-nummers met het nieuwe controlecijfer modulo 89.
 • Conform maken van de RIZIV-nummers voor vroedvrouwen als voorschrijver.
 • Bij het ingeven of scannen van een onbekend product met een GTIN-code, maakt de foutmelding nu het verschil tussen een fout met GTIN of een fout met een EAN-code.
 • Het icoon <<huisapotheek>> dekt het veld ‘TPE’ niet meer. af
 • ULTIMATE vraagt niet meer om het voorschrift in de slipprinter te steken in geval van een opgeschort voorschrift.
 • De prijzen van producten waar korting werd op gegeven verschijnen nu correct in de verkoophistoriek
 • Het honorarium zorgtraject voor nierinsulficiëntie is veranderd naar Cat. A. (Vroeger cat.G)
 • Een ristorno kan toegekend worden op het resterend te betalen bedrag bij een betaling met ristorno.

MEDICATIESCHEMA

 • De combinatie van de knoppen <<opgeschort>> en ESC is terug bruikbaar.
 • Het volledig medicatieschema verschijnt nu in een printbare versie.
 • In het medicatieschema kan medicatie nu als « opgeschort » gemarkeerd worden en de data van opschorting verschijnen correct.

UITGAVE FACTUREN

 • De lay-out van de facturen werden aangepast. ( Kader van de complete hoofding)
 • De facturen worden nu in georganiseerde volgorde weergegeven : TPE en Niet-TPE, dan per datum en dan per omschrijving.
 • Directe verzending van facturen per email is opnieuw mogelijk direct vanuit ULTIMATE.
 • Het is nu mogelijk om de producten die beheerd worden door de robot niet meer weer te geven op de leveringsbonnen.
 • Bij de leveringsbonnen kan vanaf nu 1 blad per patiënt geprint worden.

 (FACING-) ETIKETTEN

 • De verkoopprijs op de facing eticketten houdt nu rekening met het kortingsprofiel alsook de categorie van het product.

PRODUCTFICHE

 • Het veld ‘korting’ is opnieuw grijs voor de terugbetaalde producten.
 • Het is vanaf nu mogelijk om een Flag2 of een Flag1 Bis te forceren voor een TPE-product, wanneer dit wordt afgeleverd.

KLANTENBEHEER

 • Een kortingsprofiel kan gekozen worden voor een collectiviteit en zal automatisch op de leden worden overgedragen.
 • Bij het ingeven van een nieuw e-mailadres, is het opniew mogelijk om meteen een mail te versturen door op het email icoontje te klikken van de patiënt.
 • Klantenbeheer : de mogelijkheid om een arts aan een patiënt toe te wijzen. Het zal gebruikt worden in : afleveringen, in het medicatieschema en de voorschriften.

GEBRUIKERSBEHEER 

 • Mogelijkheid om bepaalde profielen uit te sluiten voor het geven van kortingen en ristornos tijdens de aflevering.

PRODUCT AANMAKEN

 • Bij het aanmaken van een nieuw product, is het invullen van een BTW-tarief verplicht.

KASSA

 • Bij het afdrukken van een bankdeposito, worden de bedragen in volgorde weergegeven.