Uw tarificatiebestanden veilig doorsturen

Par Aline Noël Le 15 juni 2020

Hoe configureer ik ULTIMATE om tarificatiebestanden veilig door te sturen?

Als uw tarificatiedienst deze methode aanbiedt, heeft u normaal gezien een brief van hen ontvangen met uw login en wachtwoord. Houd deze bij de hand om de volgende instellingen in te voeren:

Ga naar E-Config => J-Apotheek => R-Parameters apotheek en klik op de knop Tarificatie. Selecteer uw Tarificatiedienst in het uitklapmenu onder “Beveiligde verzending van het tarificatiebestand”.

Er verschijnt een pop-up-venster waarin u uw login en wachtwoord dient in te vullen. Bij onjuiste gegevens, toont ULTIMATE een foutmelding. Als u geen foutmelding ontvangt, is de configuratie correct uitgevoerd.

Hoe verzend ik een tarificatie?

Om uw tarificatie te verzenden, gaat u naar de tarificatiemodule: D-Admin => I-Verzending naar TD => V-Tarificatie

Klik op F3 “Nieuw” en er verschijnt een pop-up-venster waarin u een nieuwe tarificatieperiode kunt verzenden. Vink de nieuwe verzendmethode aan: “Beveiligde methode (https)”.

Voer de einddatum van de tarificatieperiode in en klik op “END-Besvestigen” om de tarificatie te starten.

Als er voor de in te voeren tarificatieperiode een standaardbestand en een TPE-bestand bestaat, dan zijn er 2 afzonderlijke verzendingen.

Hoe kan ik het verslag van de TD inkijken?

Door een tarificatie via de beveiligde methode door te sturen, kunt u nu het verslag van de tarificatiedienst inkijken.

In de tabel met de verzonden tarificatieperiodes herkent u de beveiligde verzendingen aan het volgende icoontje:

Wanneer u op dit icoontje klikt, krijgt u alle details te zien en in het bijzonder een verslag van de TD over het standaardbestand en het TPE-bestand (tabbladen).

Een nieuwe kolom toont u de status van de verzending (beveiligd of niet): als er een rood kruis verschijnt, is er iets misgegaan. Als er een groene v verschijnt, dan is alles in orde.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk op +32 (0)71 75 59 11 of via info@pharmagest.be.