Videobewaking en beveiliging in de officina

Par Aline Noël Le 14 maart 2018

1 op de 6 apotheken is jaarlijks het slachtoffer van diefstal. Videobewaking kan u beschermen: ontdek onze tips voor effectieve wettelijke en doeltreffende videobeveiliging.

 

  • Let op het licht

De gefilmde ruimtes moeten dag en nacht voldoende verlicht zijn. Let er ook op om tegenlicht van andere lichtbronnen, zoals bijvoorbeeld zonlicht, te vermijden.

  •  Positioneer uw camera’s optimaal

De camera’s moeten in de eerste plaats de « strategische » plaatsen van uw officina filmen: de toegang tot het gebouw (zonder de straat te filmen), de toonbank en de werkruimte waar zich meestal waardevolle apparatuur bevindt, en de ingang van uw officina om mensen te filmen voordat ze de apotheek binnengaan.

  •  Kies voor camera’s met een goede resolutie

De resolutie van een camera hangt af van het doel dat u nastreeft. Zo kan voor een algemene monitoring van de rekken een minder hoge resolutie zeer geschikt zijn. Als u liever mensen wil kunnen identificeren of toezicht houden op transacties, kies dan voor hogeresolutiecamera’s.

  •  Zorg voor een kwaliteitsvolle opname

De opnamekwaliteit van de beelden is cruciaal. Vermijd dus om beelden al te veel te comprimeren of om een te lage opnamesnelheid te gebruiken als u uw bewijsmateriaal wil kunnen gebruiken.

Zorg er ook voor dat u de originele opnames bewaart voor onderzoek in geval van agressie of diefstal.

  •  Onderhoud uw camera’s

Controleer regelmatig of de lenzen van de camera’s schoon zijn en of de opname niet gehinderd wordt door voorwerpen of licht. Let ook op de richting van de camera’s en controleer op tijd en stond de stroomvoorziening.

  •  De wetgeving naleven

Voor videobewaking gelden veel regels. Voordat u uw systeem installeert, moet u het volgende doen:

  • een aangifte indienen bij de Privacycommissie;
  • een bepaling toevoegen in het arbeidscontract van uw werknemers;
  • een pictogram ophangen aan de ingang van uw officina;
  • voldoen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wettelijke verplichtingen inzake de installatie en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals bepaald in de camerawet en de omzendbrieven, koninklijke besluiten en opeenvolgende wetten tot wijziging van die wet.

Bent u geïnteresseerd in een videobeveiligingssysteem? Maak kennis met OffiSeen, de enige oplossing die verbonden is met uw ULTIMATE software.