Wacht- en beschikbaarheidshonoraria: wat verandert op 1 augustus?

Par Aline Noël Le 15 juli 2019

De APB kondigde het al aan: vanaf 1 augustus zijn de beschikbaarheidshonoraria van kracht. Dit gaat gepaard met wijzigingen in de wachtdiensthonoraria. Ontdek hier wat er verandert in uw Business software voor officina’s ULTIMATE.

Beschikbaarheidshonoraria

In overeenstemming met de hervorming van de beschikbaarheidsvergoeding waarin het meerjarenkader voorziet, zal binnenkort een beschikbaarheidsvergoeding (65 euro) worden ingevoerd voor elke wachtdienst tussen 22.00 en 8.00 uur. De inwerkingtreding van dit nieuw honorarium kan echter pas ingaan na de publicatie van de nodige wetteksten. Het APB doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat deze laatste stap snel wordt afgehandeld en dat u de beschikbaarheidsvergoeding voor uw nachtwachtdiensten vanaf de maand augustus 2019 kunt ontvangen.”*

Het beschikbaarheidshonorarium is een vast bedrag waar de apotheker voor elke nachtwacht recht op heeft. Dit honorarium kan niet beheerd worden door de officinabeheerprogramma’s. Het beheer ervan valt rechtstreeks onder de Tariferingsdiensten.

*Bron : www.apb.be

Het wachthonorarium: wat verandert er?

Er verandert enkel iets wanneer de patiënt een voorschrift heeft voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen. In dit geval is er geen wachthonorarium meer van toepassing. Met andere woorden, er mag geen wachthonorarium of toeslag worden aangerekend aan patiënten met een voorschrift.

bron : www.apb.be

Het wachthonorarium in ULTIMATE

De ULTIMATE-versie met het nieuwe reglement inzake het wachthonorarium, zal in augustus 2019 worden geleverd

Bij een directe verkoop mag de apotheker vrij het bedrag van het aan de patiënt aan te rekenen honorarium kiezen.

Het bedrag van dit honorarium kan bij de apothekersinstellingen worden gedefinieerd via het bestaande menu. Via dit menu kunt u een apart bedrag definiëren naargelang van de periode.

Dit honorarium kan geschrapt worden bij de aflevering.

De apotheker kan indien nodig ook zijn prijzen rechtstreeks bij de aflevering wijzigen door de openbare prijs te verbeteren.

Voor voorschriften voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen is het wachthonorarium dus niet langer van toepassing.

Bij een aflevering met terugbetaalde geneesmiddelen wordt het reglementaire wachthonorarium van € 5,32 automatisch toegepast.

Tips & tricks

  • Mijn wachthonorarium wordt niet automatisch toegevoegd

Controleer of de instelling « Honorariumbeheer van de spoeddiensthonoraria » geactiveerd is en, als het een verrichting met voorschrift betreft, of het gaat om terugbetaalde geneesmiddelen.

Is dit het geval en

  • bevat de verkoop meerdere bladen, controleer dan of de instelling « Een enkel spoeddiensthonorarium per handeling » is uitgevinkt.
  • betreft het een verkoop zonder voorschrift, controleer dan of de instelling « Spoeddiensthonoraria enkel aangerekend voor verkoop op voorschrift » is uitgevinkt.
  • Mijn wachthonorarium wordt niet toegevoegd, ook niet als ik hier manueel het bevel voor geef.

Betreft het een verrichting met voorschrift? Controleer dan of het een terugbetaald voorschrift is.

  • Ik kan mijn wachthonorarium bij een terugbetaald voorschrift niet schrappen.

Controleer of de instelling « Honorariumbeheer van de spoeddiensthonoraria » is uitgevinkt.