Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden van de website: www.pharmagest.be

U bent momenteel verbonden met de website van PHARMAGEST BELGIUM. Door naar de site te surfen, stemt de gebruiker in met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Informatie uitgever

Directeur van de publicatie: D. Supplisson

 

Uitoefening van het toegangsrecht

Overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 22 van de Europese verordening betreffende de persoonsgegevens hebt u recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting, vergeten en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen kunt u contact opnemen met:

PHARMAGEST BELGIUM

Georges Lemaîtrelaan 58B

B-6041 Gosselies

België

of per mail naar info@pharmagest.be

Alle informatie met betrekking tot het gebruik van uw gegevens vindt u terug op de pagina Privacyverklaring, rubriek “Gegevensgebruik”.

 

Auteursrecht / Copyright

De handelsmerken en logo’s op deze site zijn gedeponeerde handelsmerken van Pharmagest Interactive of van vennootschappen van zijn groep. Hun vermelding verleent op geen enkele wijze een licentie of enig recht op het gebruik van de genoemde merken, die niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk op straffe van vervalsing.

Alle informatie op deze site mag worden gedownload, gereproduceerd, afgedrukt op voorwaarde dat:

  • dergelijke informatie uitsluitend gebruikt wordt voor persoonlijk gebruik en op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden;
  • dergelijke informatie niet gewijzigd wordt;
  • op alle kopieën de copyrightvermelding (“het auteursrecht”) van Pharmagest Interactive wordt weergegeven.
  • Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharmagest Interactive.

Aansprakelijkheid

Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt aangeboden zoals deze is.
PHARMAGEST BELGIUM geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, en draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie.
PHARMAGEST BELGIUM is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, fouten of weglatingen op deze site.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie. PHARMAGEST BELGIUM behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder door deze site bij te werken. De commentaren op de blog worden gemodereerd.

PHARMAGEST BELGIUM is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit enige informatie op deze site. De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie door te geven die aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich ertoe om via deze site geen informatie vrij te geven die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Hyperlink

De externe sites van PHARMAGEST BELGIUM die een hyperlink naar deze site hebben staan niet onder de controle van PHARMAGEST BELGIUM, die daarom alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites afwijst. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
Het maken van hyperlinks naar de site www.pharmagest.be is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van PHARMAGEST BELGIUM. Voor elke aanvraag kunt u een bericht op de site sturen door de rubriek “Contacteer ons ” te selecteren.

 

E-mailprogramma

Voor opmerkingen over de werking van de site kunt u een bericht sturen in de rubriek “Contacteer ons“.

 

Belangrijk

De berichten die u ons via het internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Zolang ze niet in ons bezit zijn, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.